Uskollisuuden Kilta

Kiukaisten naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Killan perustamiskokous on pidetty 4.12.2023.

Kilta kokoaa yhteen seuran toiminnassa pidempään mukana olleet jäsenet ystävyyttä ja vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Killan toimintamuotoja ovat esim. yhteiset liikuntahetket, retket tai kurssit. Kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja mm. seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltalaisten tapaamisissa kaikuu aina iloinen puheensorina ja nauru raikaa.

Kiltaan voi liittyä 25-vuotta täyttänyt ja viisi vuotta Voimisteluliiton seuran jäsenenä ollut henkilö. Kiukaisten naisvoimistelijoiden jäsenmaksu kattaa Kilta-jäsenyyden, mutta pelkästään Killan toimintaan osallistuessa jäsenmaksu on 10€.

 

KILLAN JOHTOKUNTA

Kiltaäiti (puheenjohtaja): Päivi Seppä 

Kiltaemäntä (varapuheenjohtaja):          

Muistiinmerkitsijä (sihteeri): Johanna Perttu                  

Raha-arkunhoitaja (rahastonhoitaja): Sari Uoti

Kiltamuorit (kunniajäsen ja muistojen arkun vaalija): Maisa Knuutila ja Pirkko Halkonen